Det blir arrangert juletrefest i morgen 5. januar, se vellavis for mer informasjon.

- Styret