Gode naboer på Tumyrhaugen – på grunn av dårlige forhold på Mattismyra ser vi oss nødt til å avlyse årets skirenn. Vi satser på en mer “normalvinter” til neste år slik at Mattismyrrennet igjen kan gjennomføres. Hilsen styret og arrangementskomiteen.