Omkring 1920 begynte overgangen fra bondebygd til forstadskommune. Det var særlig folk fra Kristiania som fikk kjøpt dårlig dyrkbare områder for bygging av hytter og landsteder. Kommunen ville ikke ta seg av innflytternes behov for veier og bedre tog- og bussforbindelser. Rundt 1920 ble det startet to velforeninger ved Nittedal stasjon, og i de følgende årene ble det dannet mange vel rundt om i bygda. Vellene arbeidet som "minikommuner", og førte det eldgamle dugnadsprinsippet videre.
Tumyrhaugen Vel ble stiftet den 10.juli 1921. Kontingenten var i henhold til datidens lov 10 kroner. Vellets første formann var Kontorsjef Harald Johansen.