Skirenn_mattismyra_2008Da vil vi igjen ønske velkommen til skirenn på Mattismyra. Vi følger gammel ”oppskrift” og det blir konkurrert i to løyper, en kort løype for de fra 0-4 og en for lengre løype for de som er eldre.

Det blir utdelt solbærtoddy til deltagerne. Det blir salg av pølser, lomper. vafler og kaffe.  Det er premier til alle deltakerne. Påmelding starter kl. 12.00 og start på rennet er kl 13.00,  Staravgift er kr 30,-

 NB Det er ikke parkeringsmuligheter der.