Glade skiturister ankommer Nittedal stasjon ca 1905
Glade skiturister ankommer Nittedal stasjon ca 1905

Starten:
Omkring 1920 begynte overgangen fra bondebygd til forstadskommune. Det var særlig folk fra Kristiania som fikk kjøpt dårlig dyrkbare områder for bygging av hytter og landsteder. Kommunen ville ikke ta seg av innflytternes behov for veier og bedre tog- og bussforbindelser. Rundt 1920 ble det startet to velforeninger ved Nittedal stasjon, og i de følgende årene ble det dannet mange vel rundt om i bygda. Vellene arbeidet som "minikommuner", og førte det eldgamle dugnadsprinsippet videre.

Tumyrhaugen Vel ble stiftet den 10.juli 1921. Kontingenten var i henhold til datidens lov 10 kroner. Vellets første formann var Kontorsjef Harald Johansen.

Området besto stort sett av hytter på den tiden, og oppgavene var mange.

23. august 1922 ble det bestemt i Herredsstyret at bygningsloven blir gjort gjeldene for et strøk rundt Nittedal Stasjon.

I vellets første 10 års periode var den en del splittelse i vellet, og Tumyrveiens vel ble dannet. Dette vellet eksisterte i mange år før det igjen ble tatt opp i Tumyrhaugen vel igjen.

Arbeidet med å lage veier, etablere badeplasser, bygging av velhus har vært noen av de store oppgavene i årene som har gått.

I 1929 ble det i samråd med nabovellene Nordre Nittedal Vel, Sørlihaugen Vel og Myhrerskaugen Vel dannet en sammenslutning kalt Nittedalsvellenes forbundsråd. De tre gjenværende stasjonsvellene samarbeider fortsatt.

I 1951 organiserte Vellet dugnader på veiene på Tumyrhaugen og gjorde ferdig Solveien mellom Granveien og Skogveien i tillegg til utbedring av veikryss nederst i Høgdaveien.

I midten av 50-åra stilte velforeningene egen liste ved kommunevalget – Nordre Nittedalsvellenes Fellesliste. Denne lista ble til på toget fordi diskusjonen gikk høyt om at mange her var misfornøyd med at stasjonsområdet og Rotnes krets var underrepresentert i herredsstyret.

Alle barn syns det var gøy å bruke de bratte bakkene på Tumyrhaugen som akebakker, og dette ble farligere etter hvert fordi biltrafikken økte i området.

I september 1966 fylte Vellet 40 år og Johs. Tjelle ble valgt til formann etter G.E. Nyquist. På møtet ble det ble etterlyst reguleringsplan for området og utbedring av den livsfarlige jernbaneundergangen, men ordføreren kunne ikke love noen umiddelbar løsning på dette. Les mer

Skirennene på Mattismyra var et årlig høydepunkt på vinteren for mange barn i vellet

I 1979 stilte 58 barn i alderen 2 til 14 år til start og det ble konkurrert i to løyper, en kort for de til og med 8 år, og en lengre løype for de som var 9 år og eldre. De eldste gikk for øvrig to runder i den store løypa.

Deltakerne fikk gratis solbærtoddy, det var salg av pølser og lomper og etter rennet var det utdeling av premier og diplomer til alle barna.

Dette arrangementet skal vi nå prøve å sette i gang igjen i februar/mars 2007. Les mer

Brønner:

I 1982 kunne man lese mange artikler både i Varingen og andre aviser om alle de farlige brønnene rundt på hytteeiendommer i vellet.

Tumyrhaugen bar ennå preg av å være et hytteområde for utenbygds folk. Sommerhus og hytter - ofte ubebodde store deler av året - lå side om side med nybygde eneboliger.

Mange av brønnene var pillråtne og delvis åpne, og derved svært farlige for barn som leke i området.

I Varingen tirsdag 15. juni 1982 var det Tumyrhaugen Vels Bjørn Andresen som uttalte:

"ennå har det ikke skjedd noen ulykker, men brønnene er livsfarlige for nysgjerrige småbarn. Hvis ikke noe blir gjort, tar vi saken i egne hender."

Det var uten tvil hytteierenes ansvar å sikre brønnene skikkelig, men vellet måtte påta seg en stor del av ansvaret for at arbeidet ble utført. Det var enkelte brønner som man straks måtte sikre og dermed ikke hadde tid til at hytteeierne fikk ordnet dette.

Problemet eksisterer såvidt vi vet ikke mer. Les mer

Utheim Grendehus:

I mars 1989 var Tumyrhaugen delaktig i avgjørelsen om å bygge grendehus på Utheim-tomta – ikke uten protester fra andre foreninger i området, bl.a. Komiteen for eldreboliger, som ville ha eldreboliger på tomta. Les mer

Arrangementer:

I de seinere år har vellet hatt faste arrangementer som Rusken, Julebasar i Granstua, Juletrehenting og juletrefest på Utheim, samt St.Hansfest i Granstua.

Det blir kjørt opp skiløyper i marka innenfor Tumyrhaugen, og Høldippelen badeplass blir vedlikeholdt av vellet.

Granstua kortidsbarnehage og Granstua barnepark drives i regi av Tumyrhaugen vel.

Det jobbes også for at nye beboere på Tumyrhaugen skal føle seg velkommen hit, og for at vi skal få flere betalende og dugnadsglade medlemmer som kan dele det fine sosiale livet med oss. De som er aktive i foreningen kan skrive under på at det er en trivelig hobby som gi mye igjen og som er til nytte for de som kommer etter oss.


Det er blitt diktet en del sanger i åras løp til årsfester og lignende.