Tumyrhaugen Vel har flest aksjebrev og dermed eierandeler i Varingen som ble stiftet i 1946.

Vellet var svært fornøyd med at Varingen som den etter hvert ble hetende oppstod, og man så dette som et svært viktig organ for å tale vellenes sak her i Nittedal. Noe som har vist seg å være en riktig vurdering.

Vellet besitter 6 aksjebrevene som ligger vel bevart i vår bankboks.

 

varing2