I Høgdaveien hadde Nordmørslaget egen hytte i mange år. Nordmørslaget ble stiftet 12. mars 1922 av unge mennesker som hadde reist fra Nordmøre til Oslo for å studere. Det var trange kår, og mange følte seg ensomme og søkte selskap med andre fra samme trakter av landet. I spissen sto Kaare Fostervold som på 50 og 60-tallet var Kringkastingssjef i NRK.

Laget kjøpte hytte i Høgdaveien, her kunne lagsfolk dra opp og finne fred. Eldre medlemmer har mange gode minner fra dette stedet, og mange fant sin kjærlighet der oppe.

Dette er foreløpig det unertegnede vet om stedet, som har tatt kontakt med Nordmørslaget for å få vite mer om hytta, som for øvrig ble revet for et par år siden. 

Har du flere opplysninger om hytta så ta kontakt! 

Besøk også Nordmørslaget på nett