I 1982 kunne man lese mange artikler både i Varingen og andre aviser om alle de farlige brønnene rundt på hytteeiendommer i vellet. 

Tumyrhaugen bar ennå preg av å være et hytteområde for utenbygds fol. Sommerhus og hytter - ofte ubebodde store deler av året - lå side om side med nybygde eneboliger.

Mange av brønnene var pillråtne og delvis åpne, og derved svært farlige for barn som leke i området. 

I Varingen tirsdag 15. juni 1982 var det Tumyrhaugen Vels Bjørn Andresen som uttalte:

"ennå har det ikke skjedd noen ulykker, men brønnene er livsfarlige for nysgjerrige småbarn. Hvis ikke noe blir gjort, tar vi saken i egne hender."

Det var uten tvil hytteierenes ansvar å sikre brønnene skikkelig, men vellet måtte påta seg en stor del av ansvaret for at arbeidet ble utført. Det var enkelte brønner som man straks måtte sikre og dermed ikke hadde tid til at hytteeierne fikk ordnet dette.

Brnner_sikring