Skirennene på Mattismyra et årlig høydepunkt på vinteren for mange barn i vellet.Skirenn_mattismyra_2008

Det har vært arrangert i mange år. Det sies at det allerede rundt 1946-1947 ble arrangert skirenn her. Det var opphold i forbindelse med noen snøfattige vintere på 80- og 90-tallet. I  2007 ble det tatt opp igjen. Antall deltakere har siden dafordelt seg som følger:

Årstall Deltakere                                                                                          
2018 61  Ny organisasjonskomitee, strålende gjennomføring!
2017   Avlyst
2016 60  
2015 62  
2014   Avlyst
 2013 99  
2012 63 Kolliderte med Barnas holmenkolldag og arrangement på Sørlie i regi av DNT
2011 90 Kolliderte med skivm i Holmenkollen
2010 105  
2009 125  
2008 69  

2007

81

 

Formen på skirennet har stort sett vært uforandret opp igjennom årene, noe som f.eks blir bekreftet av følgende utdrag fra Varingen. (Fredag 20. april 1979)

"Tumyrhaugen Vels renn på mattismyra  

58 barn i alderen 2 til 14 år stilte til start da Tumyrhaugen Vel arrangerte barneskirenn på Mattismyra. Det ble konkurrert i to løyper, en kort for de til og med 8 år, og en lengre løype for de som var 9 år og eldre. De eldste gikk for øvrig to runder i den store løypa.

  skiren6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.