trafik1

Det var i 1996 at de fire stasjonsvellene sammen mottok Akershus fylkeskommunes Trafikksikkerhetspris for 1996. Premien var en sjekk og en skulptur som nå finnes på Utheim Grendehus. Her ser vi fire glade mottakere av prisen. På bildet kan vi se (fra venstre):

Øyvind Øyås, Tumyrhaugen Vel

Inger Marie Nordin, Nordre Nittedal Vel

Thorvald Moi, Sørlihaugen Vel

Inger Trones, Myhrerskaugen Vel

Det er Jan M. Velvatne som deler ut prisen på vegne av fylkeskommunen.

Foto: Erik Hannemann, Akershus Arbeiderblad