Rotnes Gård - (gardsnummer 15 - bruksnummer 1) eide tidligere eiet hele skogarealet som nå utgjør Tumyrhaugen

Alle tomtene som er lagt ut på Tumyrhaugen, er skilt ut fra Rotnes. Det var Rotnes Bruks eier Fougner, som i 1899 startet salget av tomter.

De første årene var området et hytteområde, hvor det ble bygget mange små og rare hytter av de materialene man klarte å skaffe til veie.

Man kan fremdeles finne enkelte hytter i området, men de fleste er i ferd med å bli borte. 

LISTEN OVER TOMTEOVERDRAGELSER

I matrikkelen fra 1950 finnes det en komplett oversikt over alle tomtene som er utskilt fra Rotnes Bruk. I tillegg finnes flere i Bygdebok for Nittedal og Hakadal - bind 1, men her er ikke kjøper oppgitt. Disse er oppført til slutt.

Hvis du husker ditt bruksnummer, er det enkelt å se når tomten ble overtatt, hvem som kjøpte den, og som en kuriositet - hva eiendommen ble kalt. Det er mange artige navn å lese. Siste oppføring er fra 1965.

Det er fra 70-årene og til nå mange av overnevnte tomter som har blitt delt i flere parseller, så listen ville nok vært vesentlig lenger i dag enn i 1965.

Se den komplette oversikten her: