En av sakene Tumyrhaugen vel og etter hvert våre nabovel har jobbet mest med, er å påvirke NSB og tilbudet om togavganger for beboerne i området. Dette arbeidet har vært nyttid, da det har ført til mange og store forbedringer. Det har til tider gått ganske hett for seg, med sit-down-streik og andre tiltak. Dette skal vi komme tilbake til.

Allerede det første driftsåret hadde møte med en inspektør Lillaasen og bygdas ordfører dr. Prytz i anledning togforbindelsen Oslo - Hakadal. Det ble den 13. august 1921 avholdt et fellesmøte med Nordre Nittedals vel på Rotnes skole. Ca 40 medlemmer deltok på møtet, og mange av deltakerne uttalte seg. Det ble til slutt utarbeidet et forslag til togruter. Forslaget ble så sendt NSB gjennom dr. Prytz som var medlem av tilsynskomiteen for Gjøvikbanen.

I 1934 kom togsaken opp igjen på et medlemsmøte, fordi man hadde hørt rykter om at det kunne ventes innskrenkninger og forandringer i rutetidene. Dette ble tatt opp i stasjonsvellenes fellesforbund en rekke ganger.

I 1938 ble nok en gang togforbindelsen inngående drøftet. Nittedal formannskap  fattet interesse for saken, og man klarte å oppnå togavgang 6.45 fra Hakadal og kl. 18.20 fra Oslo.

Så etter flere års arbeid sa man seg i styremøte i januar 1946 fornøyd med forholdene. Men det var før NSB i juni 1946 ville flytte avgangen på 5.45-toget frem til 5.30. Da ble det sit-down streik! Bildet over viser aksjonen som spontant ble satt igang. Togavgangen ble ikke flyttet.

Så etter store problemer valgte Nittedalsvellene å stille egen liste ved kommunevalget i 1955. De fikk faktisk valgt to representanter, men på grunn av en formell feil ble ikke valget av de to godkjent.

togstreik