I forbindelse med sin 25 års jubileum  10 . juli 1946 mottok vellet denne flotte klubben i sølv fra Thomas Thoresen. Det var på daværende tidspunkt inngravert navn på alle formenn i perioden 1921 - 1946. Alle ledere har siden fått inngravert navnet sitt. Det er artig å ta vare på dette klenodiet, og den taes frem til hver generalforsamling / årsmøte.

Det er en tidkrevende oppgave å rekonstruere hvem som har vært ledere opp gjennom årene. Vi har foreløpig kommet så langt:klubbe

  Kontorsjef Harald Johansen  1921 - 1922
  Instrumentmaker S. Baalsrud  1922 - 1925
  Direktør W. Grundt  1925 - 1928
  Kjemiker Egil Andersen  1928 - 1930
  Inspektør P. Guttulfsrød  1930 - 1932
  Barbermester H. Berntzen  1932 - 1935
  Ingeniør Karsten Lagset  1935 - 1937
  Disponent Th. Bielenberg  1937 - 1938
  Verksmester A. Jensen  1938 - 1939
  Barbermester H. Berntzen  1939 - 1940
  Fullmektig Alf Lagset  1940 - 1945
  Inspektør A. Fougli  1945 - 
  Th. Thoresen  
  S. Andersen  
  J. Magnussen  
  R. Gundersen  1951-
  H. B. Bølum  
  R. Tangberg  
  G.E. Nyquist  
  Johs. Tjelle  1966 -
  Liv Sørensen  1972 - 5.2. 1973 
  A. R. Glorvigen  5.2.1973 - 12.2.1975
  Theodor Ekle  12.2.1975 - 9.3.1977
  Magne Vadøy  9.3.1977 - 14.2.1980
  Arne R. Glorvigen  14.2.1980 - 4.3.1982 
  Tom Remåd  4.3.1982  - 26.3.1984
  Kjell Moltzau  26.3.1984 - 
  Åge Larsen  
  Olav Solberg  
  Paul E. Vatne  
  Ole Bollom  
  Øyvind Øyås  23.2.1995 - 1998
  Håkon Røvang  1997 - 1998
  Espen Aas  1998 - 2001
  Håkon Røvang  2001 - 2003
  Hege Engh Pollestad  2003 - 2005
  Anne Johanne Botterud  2005 - 2007
Kjell Erik Dæhlen 2008 >