I 1961 ble det første vannverket i Nittedal, Høldippeldalen åpnet. 

Ordet dippel kommer av det gammelnorske depill og betyr et lite tjern, men den vesle putten iHoldippelen_vannforsyning Høldippeldalen ble i 1961 kommunalt vannverk for å forsyne stasjonsområdet med drikkevann. Dalen ble nærmest borte da man bygde den høye demningen, vi kan bare ane hvordan det har sett ut tidligere når man ser ned fra demningen.

Historien forteller at det i dalen tidligere var hoppbakke, og at det ble hoppet rundt 30 meter!

Høldippelen var drikkevannskilde frem til 1989, da Nittedal ble knyttet til Nedre Romerike vannverk. Se bilder for utgraving av vanntårnet innerst i Høgdaveien. 

Det var et problem med brunt og grumsete vann fra Høldippelen, så det er nok en fordel at drikkevannet vårt nå kommer Glomma. Alle abonnenter i Nittedal kommune får nå vannet sitt fra Nedre Romerike Vannverk (NRV), som har Glomma som sin vannkilde. Etter inntak på 10 m dyp i elva ved Hammeren ved Sørumsand, pumpes vannet opp til en fjelltunnel på 3,7 km lengde, hvori vannet overføres til NRV sitt renseanlegg i Hauglifjell i Skedsmo. Denne tunnelen fungerer også som vannmagasin. 

I Nittedal sitt vannledningssystem transporteres det rensede vannet til innbyggerne gjennom totalt ca. 100 km hovedvannledninger. For å sikre tilstrekkelig trykk benyttes 9 stk. pumpestasjoner (i tillegg 1 i reserve) og 5 stk. høydebasseng.