Sommeren 1938 gjorde en hytteeier ved Nittedal stasjon et merkelig funn da han grov ved kanten av ei myr ca 15 meter fra hytta si.

Over 200 jernstenger, som alle var mellom 20 og 30 cm lange, kom for dagen. Det var jernbarrer, som vikingtidas "jernverksarbeidere" hadde lagd av myrmalm. Slike emnesjern brukte smedene når de skulle smi våpen og redskaper. De som hadde lagt jernet i myra hadde kanskje ofret det for at myra og de andre myrene rundt skulle gi rikelig med jernmalm?

Vikingtid