Tumyrhaugen vel ble etablert i 1921 og har opp i gjennom årene hatt en rekke ulike oppgaver som har speilet ulike epoker og behov her på Tumyrhaugen. 

Noen av de større sakene de siste årene har vært å utbedre Lurslia (stien opp til Ørfiske) slik at den kan prepareres av de store løypeemaskinene. En annen stor sak de senere årene har vært å arbeide mot utbygging av Berger skog til boligformål. Videre så har velet arbeidet for at ikke ny riksveien skal legges opp mot Tumyrhaugen og ha tunnelmunning i nærheten av oss. 

 Her er noen av det løpende velarbeidet vi utfører

  • Vi gir tilbakemeldinger til kommunen i forbindelse med høringsuttalelser og i andre sammenhenger for å ivareta beboerenes behov. Det er alt fra planlegging av nye byggefelt, fartsdumper, trafikksikring, etc.
  • Vi har årlige faste arrangementer som Rusken, Julebasar i Granstua, Juletrehenting og juletrefest på Utheim, St. Hansfest i Granstua, skiløp på Mattismyra
  • Dugnad på Høldippelen arrangeres hver vår
  • Vi har våre "egne" skiløyper som vi kjører opp med scooter.
  • Tumyrhaugen vel har eierandeler i Utheim Grendehus
  • Vi har regelmessige møter og gir ut Velavis 2-4 ganger i året.
  • Vi gjennomfører årlig generalforsamling.

Vi håper alle beboere vil trives i dette fantastiske området hvor vi er så heldige å få bo. Du må gjerne ta kontakt med Velet dersom du har noe du ønsker å ta opp. Kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Historie
Omkring 1920 begynte overgangen fra bondebygd til forstadskommune. Det var særlig folk fra Kristiania som fikk kjøpt dårlig dyrkbare områder for bygging av hytter og landsteder. Kommunen ville ikke ta seg av innflytternes behov for veier og bedre tog- og bussforbindelser. Rundt 1920 ble det startet to velforeninger ved Nittedal stasjon, og i de følgende årene ble det dannet mange vel rundt om i bygda. Vellene arbeidet som "minikommuner", og førte det gamle dugnadsprinsippet videre. Tumyrhaugen Vel ble stiftet den 10.juli 1921. Kontingenten var i henhold til datidens lov 10 kroner. Vellets første formann var Kontorsjef Harald Johansen.

Den 2. november 1927 ble det etter initiativ fra G. Horstmann avholdt et møte på Storms Cafe i Nittedal med det klare målet å danne en egen velforening for beboerne i Tumyrveien. Man var åpenbart ikke fornøyd med arbeidet som Tumyrhaugen Vell utførte, og mente at man på denne måten skulle få gjennomført flere viktige oppgaver i veien. På møtet ble det dannet styre hvor man valgte G. Horstmann til formann, og arrangementskomite. Man var bevisst formålet med dannelsen, man kan lese i protokollen: "Vellets hovedformål er at bringe Tumyrveien i forsvarlig stand og arrangementskomiteen blir nedsat med dette maal for øie, og stiftet derfor Nittedal Dramatiske Klub for i vinterens løb at arrangere tilstelninger med opførelse av lettere skuespil mm." Etter å ha avholdt juletrefest, fikk man inn midler som dekket oppsetning av 6 veilamper langs Tumyrveien. Man gikk også til innkjøp av egen plog, da plogen som var blitt benyttet tidligere var Tumyrhaugen Vel's eiendom. Man øyner en liten konflikt her etter at man valgte å bryte ut.  

Man forsøkte også å få Rittmester Fougner til å avstå en tomt til vellet, i likhet med hva han hadde gjort til Tumyrhaugen Vel. Det kan se ut som om de ikke nådde frem i denne henvendelsen. Ellers arbeidet dette vellet med typiske velsaker som stadig forbedring av veier, snørydding, juletrefester og annet som opptok beboerne i veien. I protokollen fra et styremøte 12. august 1939 diskuterte man en eventuell sammenslåing med Tumyrhaugen Vel, men konkluderte med at dette ikke var en aktuell sak.10 år senere, på generalforsamling 29. juni 1949 beslutter man å forhandle med Tumyrhaugen Vel om en sammenslåing da man ser fordelen med et større vel med mange medlemmer. Man mener man da vil ha større gjennomslagskraft og innflytelse. Siste leder i vellet var Sigurd Andersen.