Det jobbes også for at nye beboere på Tumyrhaugen skal føle seg velkommen hit, og for at vi skal få flere betalende og dugnadsglade medlemmer som kan dele det fine sosiale livet med oss. De som er aktive i foreningen kan skrive under på at det er en trivelig hobby som gi mye igjen og som er til nytte for de som kommer etter oss.

Kommunale saker

Vellet er i stadig kontakt med Nittedal kommune om saker som gjelder området for Tumyrhaugens befolkning, f.eks. kommuneplan, planleggingen av eventuelle nye byggefelt, bevaring av det gode miljøet vi har her, fartsdumper i veiene og det jobbes for trygghet for barna i trafikken..

Styremøter

Det avholdes ca 6 styremøter hvert år. Styret skal så langt det er mulig bestå av minst syv personer; leder; kasserer; sekretær og minst to styremedlemmer. En av medlemmene er styrets representant i Granstua Park og Granstua Kortidsbarnehages styrer.

Idébanken
er åpen hele tiden og vi er svært glade for nye innspill og ideer for å bevare og styrke nærmiljøet. Det er åpent for alle aldersgrupper – både unger og gamle – som vil være med på å bevare vårt gode nærmiljø. 

Det jobbes også for at nye beboere på Tumyrhaugen skal føle seg velkommen hit, og for at vi skal få flere betalende og dugnadsglade medlemmer som kan dele det fine sosiale livet med oss. De som er aktive i foreningen kan skrive under på at det er en trivelig hobby som gi mye igjen og som er til nytte for de som kommer etter oss.

Kommunale saker

Vellet er i stadig kontakt med Nittedal kommune om saker som gjelder området for Tumyrhaugens befolkning, f.eks. kommuneplan, planleggingen av eventuelle nye byggefelt, bevaring av det gode miljøet vi har her, fartsdumper i veiene og det jobbes for trygghet for barna i trafikken..

Styremøter

Det avholdes ca 10 styremøter hvert år. Styret skal så langt det er mulig bestå av minst syv personer; leder; kasserer; sekretær og minst to styremedlemmer. En av medlemmene er styrets representant i Granstua Park og Granstua Kortidsbarnehages styrer.

des2 010

badeliv

DSC00122

DSC02995