Det ble avholdt styremøte 14.04.2011. Se møtereferat under møtereferater i venstremenyen eller klikk her. Referat fra årsmøte ligger også ute, se årsmøter i venstremenyen. Vennlig hilsen Styret