Det ble avholdt styremøte 28. september.2011. Se møtereferat under møtereferater i venstremenyen. Vennlig hilsen Styret